Foto galéria / Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Verzia pre tlač

Cieľom skenovania horskej dráhy bolo zdokumentovanie skutočného stavu priestorového osadenia koľají dráhy. Výsledkom spracovania boli priestorové body trajektórií dráhy každých 20 cm. V spolupráci s Doprastavom a.s. boli práce realizované 21-23.12.2010.

Horská dráha Cobra
Trajektórie s vytvorenými prstencami
Zoskenované mračno bodov

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2