Foto galéria

Verzia pre tlač
Z meračiek.....

Z meračiek.....

Niektoré momentky z našich prác v teréne.
Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Cieľom skenovania horskej dráhy bolo zdokumentovanie skutočného stavu priestorového osadenia koľají dráhy. Výsledkom spracovania boli priestorové body trajektórií dráhy každých 20 cm. V spolupráci s Doprastavom a.s. boli práce realizované 21-23.12.2010.
Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Cieľom skenovania horskej dráhy bolo zdokumentovanie skutočného stavu priestorového osadenia koľají dráhy. Výsledkom spracovania boli priestorové body trajektórií dráhy každých 20 cm. V spolupráci s Doprastavom a.s. boli práce realizované 21-23.12.2010.
Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Cieľom skenovania horskej dráhy bolo zdokumentovanie skutočného stavu priestorového osadenia koľají dráhy. Výsledkom spracovania boli priestorové body trajektórií dráhy každých 20 cm. V spolupráci s Doprastavom a.s. boli práce realizované 21-23.12.2010.
Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Skenovanie horskej dráhy vo Švajčiarsku

Cieľom skenovania horskej dráhy bolo zdokumentovanie skutočného stavu priestorového osadenia koľají dráhy. Výsledkom spracovania boli priestorové body trajektórií dráhy každých 20 cm. V spolupráci s Doprastavom a.s. boli práce realizované 21-23.12.2010.

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2