S-Geo s.r.o a jej činnosti

Verzia pre tlač

Zaoberáme sa:

Firma v je súčasnosti zazmluvnená činnosťou autorizovaného geodeta na výstavbe sídliska Klokočina v Nitre. Ďalej sme vykonávali v zmysle zmluvy  hlavné geodetické práce pri strojárenskej výrobe horských dráh v Pieštanoch u firmy Stakotra, pričom naša spolupráca vyústila aj na zoskenovanie skutočného stavu horskej dráhy priamo v "teréne".

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2