3D merania

Verzia pre tlač

V uzkej spolupráci s Doprastavom a.s. realizujeme skenovanie v 3D. Takouto spoluprácou bola realizácia zoskenovania skutočného stavu horskej dráhy vo Švajčiarsku, v zábavnom parku Conny Land. Fotodokumentácia k nahliadnutiu je vo fotogalérii.

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2