Kontakt

Verzia pre tlač

S-GEO, s.r.o.

Sídlo:
Vodárenská 133
Piešťany 921 01

Tel.:
+421 903 948 996
+421 910 445 142
+421 910 691 098

Mail:info@sgeo.skNaše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2