Práce, ktoré sme vykonali

Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu areálu BVS, a.s. na Prešovskej ul. V Bratislave.

Geodetické zameranie  polohopisu a výškopisu areálu BVS, a.s. na Prešovskej ul. V Bratislave.
Lokalita: Bratislava - Prešovská ul.
Objednávateľ: APROX INVEST, spol. s.r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava

Doba realizácie:

Foto dokumentácia

Mapa

« Spať

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2