Práce, ktoré sme vykonali

AUTO – IMPEX s.r.o. , Bratislava – prevádzka Vlčie hrdlo

Stavba:    AUTO - IMPEX s.r.o. , Bratislava - prevádzka Vlčie hrdlo
Objekt:    MONTÁŽNE JAMY
Obec, kraj: Bratislavský kraj
OBJEDNÁVATEĽ :  AUTO-IMPEX spol.  s.r.o.Bratislava

Doba realizácie:

Foto dokumentácia

Mapa

« Spať

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2