Práce, ktoré sme vykonali

Geodetické práce pre TBG Doprastav v Bratislave – lokalita Rača

Geodetické zameranie  polohopisu a výškopisu pre prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu betonárky pre TBG Doprastav v Bratislave - lokalita Rača
Lokalita: Bratislava, mestská časť Bratislava III - Rača
Objednávateľ: TBG Doprastav, Košická ulica 50, Bratislava

Doba realizácie:

Foto dokumentácia

Mapa

« Spať

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2