Práce, ktoré sme vykonali

zameranie skutočného stavu stavebného objektu RYOKA GLOBAL EUROPE

Stavba:    VÝROBNÝ ZÁVOD SPOLOČNOSTI RYOKA GLOBAL EUROPE
Objekt:    Spevnené plochy a komunikácie,
zameranie skutočného stavu stavebného objektu - geodetická časť,geometrické plány.
Objednávateľ:RYOKA GLOBAL EUROPE

Doba realizácie:

Foto dokumentácia

« Spať

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2