Práce, ktoré sme vykonali

Zameranie hál LC Senec

Zaměření hal DC 1;3;4 LC Senec
Odběratel:
Farsight s.r.o.
Martinická 987/3
197 00 Praha 9
Lokalita: Senec-Viničné

Doba realizácie:

Foto dokumentácia

Zameranie hál LC Senec

« Spať

Naše zameranie

Hodiny

Firma S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

 

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov


2